Là cụm công nghiệp với các dự án sản xuất công nghiệp có trình độ cao, công nghệ thân thiện với môi trường trong các nhóm ngành công nghiệp: phụ trợ, cơ khí, điện tử, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, lâm sản, các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp, may mặc, đồ gia dụng và sản xuất hàng tiêu dùng.