• Phone: 3820500 - 3822333

In Phun KTS

Ngày đăng: 10-05-2013 | Chuyên mục: Dịch vụ

In Phun KTS

Thật sự nói In Hiflex được quy tụ vào nhóm in kỹ thuật sô khổ lớn. Còn có thuật ngữ in hiflex vì bề mặt vật liệu là một loại...

Đọc thêm...

Tuyển dụng

Ngày đăng: 18-03-2014 | Chuyên mục: Tuyển dụng

1: Nhân viên thiết kế có kinh nghiệm trên 2 năm 2: Nhân viên điều khiển Máy In-Laser-CNC 3: Thợ thi công . Nhận Đào tạo nhân viên thiết kế-nv thi công sắt-hàn Thời...

Đọc thêm...

The company's services